O NÁS

BRAIN spol. s.r.o.

JE RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST, JEŽ BYLA ZALOŽENA V ROCE 1993 JAKO STAVEBNÍ FIRMA, ZABÝVAJÍCÍ SE DODÁVKAMI STAVEBNÍCH PRACÍ. VEDENÍ SPOLEČNOSTI TVOŘÍ AUTORIZOVANÍ INŽENÝŘI ČKAIT OBORU POZEMNÍ STAVBY, S MNOHALETOU PRAXÍ V OBORU VČETNĚ ZKUŠENOSTÍ S REALIZACÍ STAVEBNÍCH PROJEKTŮ PRO ZAHRANIČNÍ INVESTORY. SLUŽBY POSKYTUJEME V OBLASTI PRAHY, STŘEDNÍCH A ZÁPADNÍCH ČECH A V PŘÍPADĚ POTŘEBY I V DALŠÍCH REGIONECH. SPOLEČNOST JE V SOUČASNÉ DOBĚ ZAMĚŘENA NA REALIZACI STAVEB VČETNĚ PROJEKTŮ MENŠÍHO A STŘEDNÍHO ROZSAHU PRO SOUKROMÉ I VEŘEJNÉ INVESTORY. TECHNICKOU A INŽENÝRSKOU SPOLUPRÁCI PŘI PŘÍPRAVĚ A REALIZACI INVESTIČNÍCH ZÁMĚRŮ, ZEJMÉNA V OBLASTI VÝKONŮ TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA, POSKYTOVÁNÍ PODPORY A SERVISU PRO INVESTORY I STAVEBNÍ FIRMY V OBLASTI BOZP A PO PŘI PŘÍPRAVĚ A REALIZACI STAVEB.

SPOLEČNOST BRAIN JE REGISTROVÁNA V SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ MMR ČR.

SPOLEČNOST BRAIN  ZAVEDLA KOMPLEXNÍ SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY PODLE ČSN EN  ISO 9001:2009, SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU PODLE ČSN EN  14001:2005 A SYSTÉM MANAGEMENTU BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI PODLE ČSN EN 18001:2008