TDI

Technické dozory a vedení staveb

S DLOUHOLETOU ZKUŠENOSTÍ JAK V OBLASTI REALIZACE TAK V OBLASTI DOHLEDU A KONTROL STAVEB MŮŽEME A NABÍZÍME INVESTORŮM SPOLUPRÁCI PŘI ZAJIŠTĚNÍ INVESTORSKÉHO VEDENÍ PROJEKTU, TECHNICKÝ DOZOR, EKONOMICKÝ DOHLED, INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI V PRŮBĚHU ZADÁNÍ, PŘÍPRAVY I REALIZACE STAVBY VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ KOLAUDAČNÍCH ŘÍZENÍ A UVÁDĚNÍ DÍLA DO PROVOZU

DOPORUČENÉ ČINNOSTI NAVRHNEME V ZÁVISLOSTI NA POŽADAVKU INVESTORA,  NÁROČNOSTI A ROZSAHU PROJEKTU, FÁZI REALIZACE, SPOLUÚČASTI PROJEKTANTA A PO ZVÁŽENÍ DALŠÍCH PODMÍNEK DÍLA.

ČINNOSTI ZAJIŠŤUJEME VLASTNÍMI PRACOVNÍKY, AUTORIZOVANÝMI INŽENÝRY V OBORU POZEMNÍ STAVBY , JEŽ JSOU V PŘÍPADĚ POTŘEBY DOPLNĚNI EXTERNÍMI ODBORNÍKY PRO KONKRÉTNÍ SPECIALIZOVANÉ ÚKONY (ZNALECKÉ POSUDKY, SPECIÁLNÍ KONTROLNÍ ÚKONY ATD) S POTŘEBNÝMI OPRÁVNĚNÍMI