STAVBY

Stavby

REALIZUJEME KOMPLEXNÍ DODÁVKY STAVEBNÍCH PRACÍ, I SUBDODÁVKY PRACÍ HSV A VYBRANÝCH PROFESÍ PSV

VEDENÍ STAVBY ZAJIŠTUJÍ NAŠI AUTORIZOVANÍ INŽENÝŘI A TECHNICI V OBORU POZEMNÍ STAVBY

VLASTNÍMI PROSTŘEDKY ZAJIŠŤUJEME PRÁCE V PROFESÍCH HSV A VYBRANÝCH ČINNOSTECH PSV ,  PRO SPECIALIZOVANÉ PRÁCE A ŘEMESLA VYUŽÍVÁME SYSTÉM OVĚŘENÝCH KVALITNÍCH SUBDODAVATELŮ POTŘEBNÉ SPECIALIZACE.

 

PŮSOBÍME ZEJMÉNA V OBLASTI PRAHY, STŘEDOČESKÉHO A ZÁPADOČESKÉHO KRAJE.

STAVEBNÍ ZAKÁZKY REALIZUJEME VE SJEDNANÉM TERMÍNU A V PŘEDEPSANÉ KVALITĚ. POSKYTUJEME TÉŽ DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY JAKO JE ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS STAVEBNÍCH I TECHNOLOGICKÝCH ČÁSTÍ DÍLA, PRODLOUŽENOU ZÁRUČNÍ DOBU, KONTROLU A EV DOPLNĚNÍ PROJEKTOVÝCH PODKLADŮ APOD.