BOZP

Koordinace a dohledy BOZP

PŘI PŘÍPRAVĚ I REALIZACI PROJEKTŮ ZAJIŠŤUJEME PRO INVESTORY SPLNĚNÍ JEJICH ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ V OBLASTI OCHRANY BEZPEČNOSTI A ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

SPOLUPRACUJEME I S REALIZAČNÍMI FIRMAMI PŘI PŘÍPRAVĚ , PROVÁDĚNÍ I KONTROLE PLÁNŮ BOZP A DALŠÍCH OPATŘENÍ ZABEZPEČUJÍCÍCH ZDÁRNÝ PRŮBĚH VÝSTVBY

KOORDINÁTOR BOZP BRAIN DISPONUJE ZÁKONNÝM OSVĚDČENÍM PRO VÝKON UVEDENÝCH ČINNOSTÍ

ČINNOST KOORDINÁTORA BOZP VYKONÁVALA BRAIN SRO MIMO JINÉ NA NÁSLEDUJÍCÍCH STAVBÁCH :

REKONSTRUKCE SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ PRAHA 10

REKONSTRUKCE STŘEDNÍ ŠKOLA NÁHORNÍ PRAHA 9 
ZATEPLENÍ PLÁŠTĚ Š BETLÉMSKÁ PRAHA 1
REKONSTRUKCE PLÁŠTĚ ARMÁDNÍ SERVIS UBYTOVNY RUZYNĚ
REKONSTRUKCE KUCHYNĚ ZŠ TOLERANCE PRAHA 9
VÝMĚNA VÝTAHU SŠT ZELENÝ PRUH PRAHA 4
PŘÍSTAVBA VÝTAHU SŠ A KLARA PRAHA 4
SŠ EVROPSKÁ PRAHA 6
REKONSTRUKCE 3.ZŠ RAKOVNÍK
MĚSTSKÝ PLAVECKÝ BAZÉN RAKOVNÍK STAVEBNÍ ÚPRAVY OBEJKTU

 

DÍKY KVALITNÍ PŘÍPRAVĚ PROJEKTU BOZP PRO KAŽDOU AKCI A SPOLUPRÁCI VŠECH ZÚČASTNĚNÝCH NEDOŠLO V UPLYNULÉM OBDOBÍ NA STAVBÁCH POD DOZOREM BRAIN K ŽÁDNÝM MIMOŘÁDNÝM UDÁLOSTEM V OBLASTI BOZP !